Lediga platser?

Nyhamn Marina i Landskrona ligger perfekt belägen i vackra Öresund, med en central placering och med närhet till Ven, Danmark och fina sportfiske-platser. Just nu har vi följande platser lediga:

Tillfälligt full. kontakta oss för att sätta dig i kö.

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Båtplatsansökan

  Klicka på den här länken och skriv ut din ansökan: Båtplatsansökan

  Föreskrifter & anvisningar

  Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för båtplatsinnehavare i Nyhamn Marina

  • Båtar skall förtöjas på den upplåtna platsen i enlighet med Hartford Marina AB:s anvisningar.
  • Ryckdämpare eller metallfjädrar skall finnas på förtöjningsgodset.
  • Förtöj alltid för storm. Använd tampar av god kvalitet och överdimensionera för att ge utrymme för slitage. Lösa tampar får ej ligga uppslängda på bryggorna eller ligga i vattnet.
  • Varje båt skall vara försedd med erforderligt antal med fendrar för undvikande av skador på andra båtar.
  • Felaktigt nyttjande av bommar till nackdel för angränsande båtplats, eller felaktig belastning på bommar eller annan båtplatsutrustning får ej förekomma. Vattenfyllda eller sjunkna båtar måste omedelbart åtgärdas av båtplatsinnehavaren.
  • Båtplatsinnehavaren skall se till att förtöjningstampar och båten med dess utrustning i övrigt, såsom kapell, fall, m.m. inte lämnar missljud som är störande för omgivningen.
  • Hartford Marina AB äger rätt att justera förtöjning och även i övrigt på båtplatsinnehavarens bekostnad vidta alla åtgärder som krävs i syfte att ordnings- och säkerhetsföreskrifterna skall uppfyllas.
  • Toalett och septiktankar får ej tömmas i marinan. Tömningsstation finns på plats 61 intill bron.
  • Avfall får ej kastas i hamnen.
  • Egendom får inte förvaras på bryggorna.
  • Det är förbjudet att sätta upp föremål, spika eller skruva i bryggorna utan Hartford Marina AB:s tillstånd.
  • Internationella sjövägsregler gäller inom hamnområdet. Max fart 3 knop.
  • Badning är förbjuden inom hamnområdet.
  • Öppen eld eller grillning är förbjuden på bryggorna.
  • Båtplatsinnehavare som under en viss tid inte utnyttjar sin båtplats överlåter kostnadsfritt densamma till Hartford Marina Ab som då ges möjlighet att ta ut serviceavgift av gästande båtar.
  • Båtplatsinnehavare som planerar att lämna sin båtplats mer än 24 timmar skall ”grönmarkera” sin plats och göra denna tillgänglig för gästande båtar. På återresa har båtplatsinnehavaren möjligheten att kontakta hamnpersonalen på tel: 0760-095100 och be denna återställa skylten till röd.
  • Båtägare skall snarast efter erhållande dock senast vid sjösättning, på egen båt varaktigt anbringa giltigt kontrollmärke. Märket skall placeras i fören på babord sida. ( Vid akterförtöjning i aktern)

  Båt utan kontrollmärke betraktas som gästbåt och erlägger avgift om sådan.

  • Vatten tillhandahålls som längst till den 1 november. Vid minusgrader kan vattnet stängas tidigare.
  • Inom hamnområdet får förtöjning ske endast på plats som upplåtits för båten i fråga. Släpjolle skall förvaras på moderbåt eller inom samma båtplats som moderbåt. Släpjolle får ej inkräkta på intilliggande båtplats.
  • Senast den 31 november varje år skall båtplatsinnehavarens båt vara avlägsnad från båtplatsen. Båtplatsinnehavaren har rätt att om denna så önskar ha båten kvar under vintern men skall då inkomma med information om detta till Hartford Marina AB.
  • Isbrytning kan förekomma i hamnområdet.
  • Vinteruppläggning av båtar är förbjuden inom hela hamnområdet. Vinteruppläggning hänvisas till Lundåkrahamnen.

  Förtöjning Y-Bommar

  Om ni förtöjer på plats med Y-bom så rekommenderar vi att man endast förtöjer i bommen och ej i kajen. Båten följer då bommarna bättre i hög respektive lågvatten.

  Förtöj enligt bilden nedan!

  fortojning2