Hartford Marina AB bildades 2015. Bolaget är ett dotterbolag till Hartford Rederi AB som driver turfiskebåtarna Landskronabåtarna och glassbaren Dockside Glass.
Den 1:a januari 2016 tog övertog bolaget arrendet och driften av Nyhamn Marina i Landskrona genom Landskrona kommun.

Våra visioner är att skapa ordning och reda i hamnområdet, och att öka tillgängligheten och servicen för er som har båtplats hos oss.