Sjösättning-slip

Slipavgift,per dag 100:-  

Årskort 500:-

Betalas inne på hamnkontoret (butik Dockside) på Hamngatan 6 innan sjösättning eller efter upptagning.
Gratis för de fasta båtplatsinnehavarna i Nyhamn Marina.